شرایط اجاره وثیقه و نحوه اقدام برای آن

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

وثیقه همان دارایی است که فرد در زمان های مختلف و برای انجام امور مختلف که  جزو شرایط آن می باشد باید به سازمان مربوطه ارائه دهد.

در امور مختلفی باید سند ملک یا زمین و یا دارایی دیگری را به عنوان ضمانت تحویل سازمان مربوطه داد که یکی از این امور برای آزادی زندانیانی است که حکمشان بازداشت موقت می باشد.

زمانیکه فرد کاری برخلاف قانون جمهوری اسلامی انجام دهد یا به اصطلاح جرمی مرتکب شود، طبق مجازاتی که برای جرم وی در قانون جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است عمل می شود. درمورد جرایمی که مجازات آن ها بازداشت موقت است، پس از دستگیری فرد متهم، بازپرس پرونده می تواند حکم به آزادی مشروط فرد با ضمانت دهد، در چنین مواقعی خانواده فرد مذکور باید ضمانت یا همان سند اجاره ای خواسته شده را که می تواند سند ملک، سند زمین، فیش حقوقی و از این قبیل ضمانت ها باشد را تحویل مرکز مربوطه دهند تا پس از بررسی های لازم فرد آزاد شود.

اگر خانواده فرد مذکور نتوانند وثیقه خواسته شده را تهیه کنند مجبور می شوند به اجاره وثیقه روی آورند.

قرار بازداشت موقت و آزادی مشروط

همانطور که گفته شد آزادی مشروط با وثیقه برای جرایمی است که حکم آن ها بازداشت موقت می باشد.

قرار بازداشت موقت برای جرایم زیر صادر می شود:

_ جرم هایی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد و یا قطع عضو می باشد

_ جرم تعزیری درجه4 به بالا

_ جرم علیه امنیت داخلی و خارجی

_ مزاحمت برای زنان و اطفال و اذیت آن ها

 _ مزاحمت برای افراد با سلاح گرم و سرد

_ سرقت

_ کلاهبرداری

_ خیانت در امانت

_ ارتشاء و اختلاس

_ جعل و استفاده از سند مجعول

البته قراربازداشت موقت باید ابتدا به تایید دادستان برسد و سپس اجرا شود.

                     

                                                     قرار بازداشت موقت                                      

 

بعد از دستگیری فرد مظنون و تفهیم اتهام به ایشان(یعنی توضیح درباره اتهام وارد شده و دلایل آن به فرد مظنون) ، دستور به شروع تحقیقات داده می شود و در این زمان تا زمان اثبات جرم، بازپرس پرونده می تواند حکم آزادی صادر کند اما برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن فرد و یا تضمین حقوق بزه دیده، در مقابل آزادی او درخواست ضمانت می کند.

به این عمل بازپرس، قرار تامین گفته می شود که انواع مختلفی دارد مانند؛ قرار التزام به حضور با قول شرف، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام( که البته در این مورد وجه نقد همان ابتدای صدور اخذ نمی شود بلکه پس از نقض عهد و تعهد و عدم حضورش در مواقع احضار، دادستان برای اخذ مبلغ وجه التزام اقدام می کند)، قرار تامین با وثیقه و ... .

مراحل و کارهای مربوط به اجاره وثیقه

گفته شد که برای قرارتامین با وثیقه باید زندانی ابتدا سند اجاره یا هر دارایی که بازپرس پرونده تعیین کرده است را تحویل مراجع قضایی دهد تا بتواند آزاد شود.

سند مذکور در صورت عدم وجود صاحب سند هیچگونه ارزش قانونی ندارد پس افرادی که به دنبال سند برای ضمانت آزادی زندانی خود هستند باید حتما به این نکته توجه داشته باشند.

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد اگر متهم یا خانواده و بستگان وی سند با ارزش تعیین شده نداشته باشند به ناچار به اجاره سند روی می آورند، اجاره سند همانطور که از نام آن پیداست یعنی صاحب سند، سند خود را درمقابل دریافت مبلغ مورد توافق و ضمانتی مشخص اجاره می دهد، این عمل کاربرد های مختلفی دارد که یکی از آنها اجاره سند برای آزادی زندانی یا همان اجاره وثیقه است.

البته نوع وثیقه بستگی به نظر بازپرس و نوع جرم دارد و فقط سند نیست.

فردی که به دنبال اجاره سند است باید به دفاتر حقوقی مطمئن مراجعه کند و بعد از مشورت با مشاور حقوقی اقدام به اجاره سند نماید که اکثر مشاورین حقوقی تعدادی سند برای حل مشکل این افراد دارند که طبق توافق با صاحب سند، آن را اجاره می دهند.

پس از توافق طرفین بین آنها قراردادی عقد می شود، و بعد از عقد قرارداد و تحویل ضمانت ها، صاحب سند به همراه سند خود در دادگاه حاضر شده و سند خود را تحویل می دهد و پس از طی مراحل قانونی فرد آزاد می شود.

ویژگی های سند وثیقه

در اجاره سند به عنوان ضمانت آزادی زندانی باید حتما به ویژگی های سند توجه کرد.

سند مذکور باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

  1. باید شش دانگ باشد.
  2. تک برگ و بدون مشکل و سالم باشد.
  3. از سند مذکور برای ضمانت در جای دیگری استفاده نشده باشد( به اصطلاح، سند گرو جایی نباشد)
  4. سند ملکی عرصه و اعیان یعنی زمین و ساختمان باشد.
  5. قابل تایید توسط کارشناس دادگستری باشد.

 

                               

ضبط سند

در آزادی مشروط فرد باید درصورت لزوم مراجع قضایی مربوطه به محل گفته شده رفته و خود را معرفی کند. اگر بعد از احضار، وی در مکان و زمان گفته شده حضور نیابد سندی که به عنوان ضمانت آزادی ایشان قرار داده شده بود ضبط می شود.

البته ابتدا به صاحب سند ابلاغ کتبی می شود و ایشان باید فرد متهم را در مدت تعیین شده به مراجع قضایی معرفی کند، در صورت عدم معرفی و حضور متهم سند مذکور به نفع دولت ضبط می شود.

در صورتیکه متهم پس از دستور به ضبط وثیقه و قبل از پایان عملیات ضبط سند، معرفی شود دادستان از ضبط رفع اثر می کند و دستور به گرفتن یک چهارم وجه مبلغ آن را می دهد.

اگر صاحب سند و یا متهم ظرف مدت ده روز مبلغ گفته شده را واریز کنند، سند ضبط نخواهد شد.

منبع:

https://vasighemelki.com/ejare-sanad/

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments